Softvérový development

Vaša vízia, je naša misia!


Základom pred samotným vývojom, je dôležitá hĺbková analýza či už vašich súčastných procesov, porovnanie vášho trhu a konkurencie. Na začiatku potrebujeme 100% porozumieť vášmu podnikaniu. Táto analýza nám pomôže vytvoriť plán a naše odporúčanie bude pre vás riešením na mieru.


Ponúkame vám konzultácie v oblasti

Softwaru

Infraštruktúry

Automatizácie

Optimalizácie


Optimalizácia existujúcich procesov vývoja (SDLC)


 • Školenie agilného vývoja pre tímy, scrum mastrov a project managerov
 • Zaškolenie pre využívanie nástrojov na management a sledovanie IT projektov ako JIRA alebo Rally
 • Automatizácia existujúcich CI/CD processov alebo ich development na mieru


Architektúra systémov, infraštruktúry a jej finančná/výkonnostná optimalizácia


 • Návrh softwarovej architektúry
 • Návrh systémovej infraštruktúry
 • Optimalizácia existújich projektov z hľadiska architektúry, softwaru a jeho infraštruktúry


Návrh, vývoj, dokumentácia a spravovanie softwaru


 • Návrh a vývoj softwaru na mieru
 • Návrh a vývoj monitorovacích systémov
 • Návrh a vývoj automatického testovania produktu
 • Dokumentácia softwaru a jeho Ci/CD procesov


Cloudový development pre AWS


 • Migrácia exitujúcich systémov do Cloudu od Amazonu
 • Vývoj bezpečných systémov na AWS Cloud
 • Návrh stratégie horizontálnej a vertikálej škálovateľnosti